Radiocarbon 14 dating wikipedia

Det var nok ørret i elvene, torsk i sjøen og klimaet var mildt med lite frost om vinteren og gresset holdt seg grønt året rundt.

Det var gode marker for krøtter og det var rike skoger som dekket landet. Leiv Eiriksson ble der ikke lenge, men oppdaget at det nye landet hadde mye skog.

«Forbi øya, sa han (Svein Estridsson) er det ikke funnet noe beboelig land, men hvert sted er full av ugjennomtrengelig is og intenst mørke.» Hovedkilden til vikingferdene til Vinland er de to islendingesagaene Eirik Raudes saga og Grønlendingenes saga.

Disse sagaene ble skrevet ned omtrent 250 år etter at Grønland ble bosatt, og er innbyrdes selvmotsigende og åpne for tolkninger.

Vinland er det navnet Leiv Eiriksson ga et landområde han fant da han ca år 1000 seilte fra Grønland til dagens østkyst av Nord-Amerika.

Leiv kom senere tilbake, og lagde en liten, kortlivet koloni på en del av kysten som han kalte Vinland.

mente at navnet kan forklares ved å gå veien om det gammel-engelske ordet wyn.

Det har med lykke eller glede å gjøre, og gjenfinnes i et dikt fra 900-tallet der det beskriver et land uten sorger og bekymringer, der maten er rikelig og været behagelig.

Ordet forekommer i en rekke norske stedsnavn, som det gamle navnet for Bergen, «Bjørgvin».

Stedsnavn på vin har ofte endret seg til endinger med «-e» eller «-n».

Search for radiocarbon 14 dating wikipedia:

radiocarbon 14 dating wikipedia-61radiocarbon 14 dating wikipedia-21radiocarbon 14 dating wikipedia-32radiocarbon 14 dating wikipedia-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “radiocarbon 14 dating wikipedia”

  1. The information that a Recipient provides in a counter-notification must be accurate and truthful, and the Recipient will be liable for any misrepresentations which may cause any claims to be brought against the SITE relating to the actions taken in response to the counter-notification.